For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3885
(21)Numarul depozituluia 2008 0174
(22)Data depozitului2008.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; MELNIC Galina, MD; ANGHEL Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament complex al poliparazitozelor la bovine
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 35/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 37/02 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.26
 Data decăderii din drepturi2015.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200174