For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3928
(21)Numarul depozituluia 2008 0203
(22)Data depozitului2008.07.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; JALBĂ Vitalii, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru acumularea şi epurarea biogazului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 47/02 (2006.01); F17C 3/00 (2006.01); C07C 9/04 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.16
 Data decăderii din drepturi2013.07.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200203