For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.07.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.10.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (G2) 16.07.2013 Valabil pana la 30.06.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3928
(21)Numarul depozituluia 2008 0203
(22)Data depozitului2008.07.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; JALBĂ Vitalii, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru acumularea şi epurarea biogazului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 47/02 (2006.01); F17C 3/00 (2006.01); C07C 9/04 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.16
 Data decăderii din drepturi2013.07.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200203