For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.07.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.09.2008 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2009 Eliberarea brevetului (G2) 24.07.2013 Valabil până la 30.06.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3826
(21)Numarul depozituluia 2008 0207
(22)Data depozitului2008.07.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABAŞCHIN Alexandr, MD; BRADOVSCHI Victor, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; GAVRILIŢA Lidia, MD; URSU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a ouălor de insecte fitofage şi instalaţie pentru producerea lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/033 (2006.01); B07B 4/08 (2006.01); B07B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.24
 Data decăderii din drepturi2013.07.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200207