For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.12.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2010 Publicarea cererii (A) 31.03.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2011 Eliberarea brevetului (C1) 25.07.2013 Valabil până la 30.06.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.09.2021 25.07.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4105
(21)Numarul depozituluia 2008 0210
(22)Data depozitului2008.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTALPĂ Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTALPĂ Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTALPĂ Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Uscător-separator în strat vibrofluidizat şi procedeu de uscare şi separare
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F26B 3/02 (2006.01); F26B 3/08 (2006.01); F26B 3/092 (2006.01); B07B 1/28 (2006.01); B07B 1/40 (2006.01); B07B 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, SPATARU Leonid, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.25
 Data decăderii din drepturi2013.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200210