For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4105
(21)Numarul depozituluia 2008 0210
(22)Data depozitului2008.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTALPĂ Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTALPĂ Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTALPĂ Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Uscător-separator în strat vibrofluidizat şi procedeu de uscare şi separare
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F26B 3/02 (2006.01); F26B 3/08 (2006.01); F26B 3/092 (2006.01); B07B 1/28 (2006.01); B07B 1/40 (2006.01); B07B 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, SPATARU Leonid, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.25
 Data decăderii din drepturi2013.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200210