For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.08.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.10.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (G2) 07.08.2013 Valabil pana la 28.02.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3794
(21)Numarul depozituluia 2008 0217
(22)Data depozitului2008.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Andrei, MD; SAVIN Anatol, MD; ŢURCANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de pregătire a hranei complementare pentru animalele sălbatice  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2010
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/14 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01); A01F 25/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.08.07
 Data decăderii din drepturi2013.08.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200217