For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.08.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.09.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 08.08.2013 Valabil pana la 28.02.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3867
(21)Numarul depozituluia 2008 0219
(22)Data depozitului2008.08.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea extractului apos din fructe de castan sălbatic în calitate  de inhibitor al coroziunii oţelurilor în apă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2010
F1, BOPI 03/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.08.08
 Data decăderii din drepturi2013.08.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200219