For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3867
(21)Numarul depozituluia 2008 0219
(22)Data depozitului2008.08.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea extractului apos din fructe de castan sălbatic în calitate de inhibitor al coroziunii oţelurilor în apă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.08.08
 Data decăderii din drepturi2013.08.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200219