For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.08.2008 Deschiderea fazei nationale 15.10.2008 Examinarea preliminara si de fond 26.01.2009 Constituirea depozitului national reglementar 31.07.2009 Publicarea cererii PCT (A) 31.08.2013 Publicarea cererii (A3) 31.03.2015 Publicarea cererii (A9) 31.07.2017 Publicarea cererii (A9) 30.04.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2018 Eliberarea brevetului (C1) 21.06.2024 13.03.2025 Valabil pana la 13.03.2026 Achitarea taxei de mentinere 13.03.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4559
(21)Numarul depozituluia 2008 0220
(22)Data depozitului2007.03.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.02.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiYOSHII Hiroshi, JP; YAMADA Ryu, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(54)Titlul inventieiCompoziţie erbicidă pe bază de sulfoniluree şi procedeu de combatere a plantelor nedorite cu utilizarea acesteia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2018
B1, BOPI 04/2018
A9, BOPI 07/2017
A9, BOPI 03/2015
A3, BOPI 08/2013
A, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/14 (2006.01); A01N 25/30 (2006.01); A01N 41/06 (2006.01); A01N 47/36 (2006.01); A01P 13/00 (2006.01);
(19)TaraJP
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.04.30
(47)Data eliberării brevetului2018.11.30
(30)Prioritatea2006-083322, 2006.03.24, JP
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, BANTAŞ Valentina, JOVMIR Tudor, STAFI Radu
(85)Data deschiderii fazei nationale2008.08.12
(86)Cerere internationalaPCT/JP2007/055580, 2007.03.13
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2007/119435 A1, 2007.10.25
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200220