For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.08.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.10.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2009 Eliberarea brevetului (G2) 22.08.2018 Valabil pana la 29.02.2020 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3770
(21)Numarul depozituluia 2008 0224
(22)Data depozitului2008.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÂNU Constantin, MD; SCOFERŢA Petru, MD; ROŞCA Angela, MD; CHINTEA Pavel, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a infecţiilor respiratorii virale acute nongripale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2009
F1, BOPI 12/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.08.22
 Data decăderii din drepturi2018.08.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200224