For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.09.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.02.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2010 Publicarea cererii (A) 31.08.2010 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.02.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2011 Eliberarea brevetului (C1) 01.09.2011 Valabil pana la 31.03.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4066
(21)Numarul depozituluia 2008 0231
(22)Data depozitului2008.09.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
(54)Titlul inventieiColector-acumulator de căldură/frig natural
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2011
B2, BOPI 08/2010
A, BOPI 06/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24H 6/00 (2006.01); F24H 7/00 (2006.01); F24J 2/34 (2006.01); F24H 7/02 (2006.01); F24H 7/04 (2006.01); F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/06 (2006.01); F24J 2/16 (2006.01); F24J 2/36 (2006.01); F24J 3/00 (2006.01); F25D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.08.31
(47)Data eliberării brevetului2011.04.30
(74)ReprezentantŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.01
 Data decăderii din drepturi2011.09.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200231