For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3890
(21)Numarul depozituluia 2008 0237
(22)Data depozitului2008.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO; ŢAPCOV Victor, MD; BEJENARI Natalia, MD; ROY Jenny, CA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitori ai leucemiei mieloide umane în baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu salicilidentiosemicarbazide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.08
 Data decăderii din drepturi2013.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200237