For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.11.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 08.09.2013 Valabil până la 31.03.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3890
(21)Numarul depozituluia 2008 0237
(22)Data depozitului2008.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO; ŢAPCOV Victor, MD; BEJENARI Natalia, MD; ROY Jenny, CA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitori ai leucemiei mieloide umane în baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu salicilidentiosemicarbazide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.08
 Data decăderii din drepturi2013.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200237