For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.11.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 30.09.2015 Valabil pana la 31.03.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3910
(21)Numarul depozituluia 2008 0248
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOŢAN Victor, MD; SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de îmbogăţire a sorbentului carbonic cu azot
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2010
F1, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01); C01B 31/16 (2006.01); B01J 41/18 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.30
 Data decăderii din drepturi2015.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200248