For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3910
(21)Numarul depozituluia 2008 0248
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOŢAN Victor, MD; SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de îmbogăţire a sorbentului carbonic cu azot
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01); C01B 31/16 (2006.01); B01J 41/18 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.30
 Data decăderii din drepturi2015.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200248