For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.11.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (G2) 30.09.2013 Valabil pana la 31.03.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4018
(21)Numarul depozituluia 2008 0249
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Ioan Gabriel, RO; BOŢAN Victor, MD; SANDU Andrei Victor, RO; CIOCAN Adeline-Camelia, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de insectofungicizare şi ignifugare a lemnului vechi pus în operă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2010
F1, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09D 5/18 (2006.01); C09D 5/14 (2006.01); B27K 3/16 (2006.01); B27K 3/32 (2006.01); B27K 3/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.30
 Data decăderii din drepturi2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9834, 2009.09.29
Datele iniţiale:SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Ioan Gabriel, RO; BOŢAN Victor, MD; SANDU Andrei Victor, RO;
Datele finale:SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Ioan Gabriel, RO; BOŢAN Victor, MD; SANDU Andrei Victor, RO; CIOCAN Adeline-Camelia, RO;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200249