For comments, suggestions

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2008 0250
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare:Cerere nu a fost depusa
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBERECHELEA Anatoli, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERECHELEA Anatoli, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de frânare a automobilului
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60T 7/12 (2006.01); B60T 8/00 (2006.01); B60T 8/1763 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data retragerii2011.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200250