For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.10.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.11.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2009 Eliberarea brevetului (G2) 03.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3836
(21)Numarul depozituluia 2008 0253
(22)Data depozitului2008.10.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAMER Ayman Rabah, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAMER Ayman Rabah, MD; POPA Vladimir, MD; GHICAVÎI Victor, MD; VETRICEAN Sergiu, MD; AMER Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAMER Ayman Rabah, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al faringotonsilitei cronice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2009
F1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/122 (2006.01); A61P 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.03
 Data decăderii din drepturi2013.10.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200253