For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.10.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.10.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (C2) 08.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3944
(21)Numarul depozituluia 2008 0259
(22)Data depozitului2008.10.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCINCILEI Angela, MD; DÉLORT Anne-Marie, FR; TOLOCICHINA Svetlana, MD; DRAGALIN Ion, MD; BUNESCU Andrei, MD; BESSE-HOGGAN Pascale, FR; SANCELME Martine, FR;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi microscopici Penicillium corylophilum - destructoare a atrazinei şi benzotiazolilor  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2010
B1, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); A62D 3/02 (2007.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.08
 Data decăderii din drepturi2013.10.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200259