For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.05.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2011 Eliberarea brevetului (C1) 06.11.2013 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4073
(21)Numarul depozituluia 2008 0275
(22)Data depozitului2008.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; PARHOMENCO Vadim, MD; CIJOV Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertizor stabilizat de tensiune înaltă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2011
B1, BOPI 10/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G05F 1/10 (2006.01); G05F 1/46 (2006.01); H02M 3/335 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.10.31
(47)Data eliberării brevetului2011.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.06
 Data decăderii din drepturi2013.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200275