For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.11.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.01.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C2) 10.11.2013 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4041
(21)Numarul depozituluia 2008 0277
(22)Data depozitului2008.11.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; JALBĂ Vitalii, MD; DUCA Gheorghe, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare biochimică a vinasei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/36 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.10
 Data decăderii din drepturi2013.11.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200277