For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.11.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2010 Eliberarea brevetului (C2) 11.11.2013 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3977
(21)Numarul depozituluia 2008 0278
(22)Data depozitului2008.11.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; POLUCAROV Iurii, RU; DUCA Gheorghe, MD; IVANOV Mihail, RU; NENNO Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 23/047 (2006.01); C01G 23/08 (2006.01); C25B 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.11
 Data decăderii din drepturi2013.11.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200278