For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.11.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.01.2009 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2010 Eliberarea brevetului (C2) 17.11.2013 Valabil până la 31.05.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3976
(21)Numarul depozituluia 2008 0281
(22)Data depozitului2008.11.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDEMENTIEV Igor, MD; GUŢUL Tatiana, MD; GOGLIDZE Tatiana, MD; PETRENKO Petr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanocompozitului de CdS în matriţă polimerică
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); C01G 11/02 (2006.01); C09K 11/54 (2006.01); C09K 11/56 (2006.01); C08L 23/08 (2006.01); C08L 29/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.17
 Data decăderii din drepturi2013.11.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200281