For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4049
(21)Numarul depozituluia 2008 0289
(22)Data depozitului2008.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURLAC Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURLAC Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURLAC Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Ventilator cu curent de aer reglabil
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01P 1/06 (2006.01); F01P 5/02 (2006.01); F04D 29/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.05
 Data decăderii din drepturi2011.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200289