For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2011 Eliberarea brevetului (C1) 05.12.2011 Valabil pana la 30.06.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4049
(21)Numarul depozituluia 2008 0289
(22)Data depozitului2008.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURLAC Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURLAC Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURLAC Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiVentilator cu curent de aer reglabil
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2011
B1, BOPI 06/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01P 1/06 (2006.01); F01P 5/02 (2006.01); F04D 29/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.05
 Data decăderii din drepturi2011.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200289