For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.12.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2009 Eliberarea brevetului (C2) 19.12.2013 Valabil pana la 30.06.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3866
(21)Numarul depozituluia 2008 0292
(22)Data depozitului2008.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAŞCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; MARCENCO-CICANCI Alexandra, MD; FLOREA Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei5,4´-dimetilcamferol 3-O-β-D-(6´´-α´-L´-ramnopiranozil)-glucopiranozidă   în calitate de compus ce sporeşte   productivitatea seminţelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2009
B1, BOPI 03/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 17/07 (2006.01); C07H 3/04 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); A01N 43/16 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.03.31
(47)Data eliberării brevetului2009.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.19
 Data decăderii din drepturi2013.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200292