For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3866
(21)Numarul depozituluia 2008 0292
(22)Data depozitului2008.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAŞCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD; MARCENCO-CICANCI Alexandra, MD; FLOREA Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei 5,4´-dimetilcamferol 3-O- β-D-(6 ´´- α ´ -L ´ -ramnopiranozil)-glucopiranozid ă în calitate de compus ce sporeşte productivitatea seminţelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 17/07 (2006.01); C07H 3/04 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); A01N 43/16 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.03.31
(47)Data eliberării brevetului2009.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.19
 Data decăderii din drepturi2013.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200292