For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.03.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (C2) 04.03.2017 Valabil pana la 30.09.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3952
(21)Numarul depozituluia 2009 0027
(22)Data depozitului2009.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.04.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUSATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; DONICA Natalia, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; DONICA Natalia, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUSATENCO Victor, MD; ŢURCANU Ştefan, MD; DONICA Natalia, MD; IACHIMOVA Tatiana, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu imunostimulator şi metodă de imunostimulare la porcine (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2006.01); A61K 47/46 (2006.01); A61K 9/08 (2006.01); A61K 47/06 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01); A23L 1/076 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.08.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.03.04
 Data decăderii din drepturi2017.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200027