For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3972
(21)Numarul depozituluia 2009 0030
(22)Data depozitului2009.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; HARŞTEA Diana, MD; ŢURCAN Stela, MD; ŞVEŢ Veronica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu şi metodă de tratament al stărilor precanceroase
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/08 (2006.01); A61K 35/12 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01); A61K 36/185 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.11
 Data decăderii din drepturi2012.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200030