For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.03.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.04.2009 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (C2) 11.03.2012 Valabil până la 30.09.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3972
(21)Numarul depozituluia 2009 0030
(22)Data depozitului2009.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.03.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; HARŞTEA Diana, MD; ŢURCAN Stela, MD; ŞVEŢ Veronica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu şi metodă de tratament al stărilor precanceroase
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/08 (2006.01); A61K 35/12 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01); A61K 36/185 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.11
 Data decăderii din drepturi2012.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200030