For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.06.2009 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (C2) 23.04.2011 Valabil până la 31.10.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4014
(21)Numarul depozituluia 2009 0046
(22)Data depozitului2009.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.04.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGUŢUL Tatiana, MD; DIMOGLO Anatolii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUŢUL Tatiana, MD; DIMOGLO Anatol, MD; SOKOLOV Maxim, RU; KORKMAZ Seval, TR;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGUŢUL Tatiana, MD; DIMOGLO Anatolii, MD;
(54)Titlul inventiei Complecşi polioxometalaţi cu activitate antitumorală
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 19/00 (2006.01); C01G 31/00 (2006.01); C01G 41/00 (2006.01); A61K 33/04 (2006.01); A61K 33/24 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.04.23
 Data decăderii din drepturi2011.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200046