For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.05.2009 Deschiderea fazei nationale 11.08.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2010 Publicarea cererii PCT (A1) 30.11.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2014 Eliberarea brevetului (C1) 09.11.2020 Valabil pana la 30.06.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4259
(21)Numarul depozituluia 2009 0049
(22)Data depozitului2007.11.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.01.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKOMYOJI Terumasa, JP; TSUKAMOTO Masamitsu, JP; KIKUGAWA Hiroshi, JP; HATA Hiroshi, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(54)Titlul inventieiCompuşi benzoilpirazolici, procedeu de preparare a lor şi erbicide care le conţin  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2014
B1, BOPI 11/2013
A1, BOPI 10/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 231/20 (2006.01); C07C 69/96 (2006.01); A01N 43/56 (2006.01); A01N 47/06 (2006.01); A01P 13/00 (2006.01);
(19)TaraJP
(41)Data publicarii cererii2010.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.11.30
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
(30)Prioritatea2006-319579, 2006.11.28, JP
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, LEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
(85)Data deschiderii fazei nationale2009.05.05
(86)Cerere internationalaPCT/JP2007/072239, 2007.11.09
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2008/065907 A1, 2008.06.05
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.11.09
 Data decăderii din drepturi2020.11.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200049