For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.05.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.06.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (C2) 11.05.2014 Valabil pana la 30.11.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3995
(21)Numarul depozituluia 2009 0050
(22)Data depozitului2009.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; POIRIER Donald, CA; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizare a di(µ-Ofenoxi)-di{[2-(4-aminobenzensulfamido)-5-etil-1,3,4-tiadiazol]-3,5-dibromosalicilidentiosemicarbazonato(-1)-cupru} în calitate de inhibitor al proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2010
B1, BOPI 12/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 311/43 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/63 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, EGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.11
 Data decăderii din drepturi2014.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200050