For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.03.2009 Depunerea cererii 15.06.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2010 Eliberarea brevetului (C2) 30.09.2013 Valabil pana la 31.03.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3966
(21)Numarul depozituluia 2009 0051
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.03.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Andrei Victor, RO; BOŢAN Victor, MD; SANDU Andrei-Victor, RO; CIOCAN Adeline-Camelia, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de insectofungicizare şi hidrofobizare a lemnului vechi pus în operă
(62)Cererea anteriora divizionataa 2008 0249, 2008.09.30
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2010
B1, BOPI 10/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B27K 3/34 (2006.01); B27K 3/40 (2006.01); B27K 3/50 (2006.01); C09D 5/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.30
 Data decăderii din drepturi2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200051