For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3966
(21)Numarul depozituluia 2009 0051
(22)Data depozitului2008.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.03.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Andrei Victor, RO; BOŢAN Victor, MD; SANDU Andrei-Victor, RO; CIOCAN Adeline-Camelia, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de insectofungicizare şi hidrofobizare a lemnului vechi pus în operă
(62)Cererea anteriora divizionataa 2008 0249, 2008.09.30
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B27K 3/34 (2006.01); B27K 3/40 (2006.01); B27K 3/50 (2006.01); C09D 5/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.30
 Data decăderii din drepturi2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200051