For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.05.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.06.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (C2) 25.05.2014 Valabil pana la 30.11.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3996
(21)Numarul depozituluia 2009 0055
(22)Data depozitului2009.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; POIRIER Donald, CA; PAHONŢU Elena, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Percloraţi de 5-R-saliciliden-4-feniltiosemicarbazonato(1-)-aquacupru(II) ce posedă proprietăţi de inhibitori ai activităţii enzimei 17 b -HSD (t ipul 1 )
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/06 (2006.01); A61K 31/11 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru, EGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.25
 Data decăderii din drepturi2014.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200055