For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.08.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.09.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2010 Eliberarea brevetului (C2) 25.08.2014 Valabil pana la 29.02.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4025
(21)Numarul depozituluia 2009 0085
(22)Data depozitului2009.08.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.08.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢA Ion, MD; CICALCHIN Serghei, MD; SIMIONOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; CICALCHIN Serghei, MD; SIMIONOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; CICALCHIN Serghei, MD; SIMIONOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu pentru tratamentul prostatitei şi hiperplaziei prostatei
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2010
B1, BOPI 03/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/185 (2006.01); A61K 36/73 (2006.01); A61K 36/738 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.25
 Data decăderii din drepturi2014.08.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200085