For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.09.2009 Depunerea cererii 21.09.2009 Tansformarea in CBI 24.09.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4068
(21)Numarul depozituluia 2009 0092
(22)Data depozitului2009.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.07.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; CARAUŞ Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a pieselor din lemn (variante)
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2009 0113 2009.09.21
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B27K 3/18 (2006.01); B27K 3/22 (2006.01); B27K 3/26 (2006.01); B27K 3/32 (2006.01); B27K 3/52 (2006.01); C09D 129/04 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01); A62D 3/33 (2007.01); B08B 3/00 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2012.09.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:2734, 2010.03.24
Datele iniţiale:COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD
Datele finale:COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; CARAUŞ Veaceslav, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200092