For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.09.2009 Depunerea cererii 21.09.2009 Tansformarea în CBI 24.09.2009 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (C2) 20.02.2014 Valabil până la 06.08.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4015
(21)Numarul depozituluia 2009 0093
(22)Data depozitului2009.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.02.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare a apelor reziduale de azot amoniacal
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2009 0025 2009.09.21
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/58 (2006.01); C02F 101/16 (2006.01); C02F 101/38 (2006.01); C02F 103/20 (2006.01); C05B 7/00 (2006.01); C05B 9/00 (2006.01); C05F 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.20
 Data decăderii din drepturi2014.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200093