For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.10.2009 Tansformarea in CBI 12.10.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (C2) 23.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3986
(21)Numarul depozituluia 2009 0103
(22)Data depozitului2009.09.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.09.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; SAMOHVALOV Serghei, MD; CRUDU Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; MORARU Viorel, MD; CRUDU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; MORARU Viorel, MD; CRUDU Oleg, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizare a Diosminei pentru tratamentul gastropatiilor portale  în ciroza hepatică
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2009 0179 2009.10.07
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2010
B1, BOPI 12/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/352 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01); A61P 9/00 (2006.01); A61P 9/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.23
 Data decăderii din drepturi2010.09.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200103