For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4034
(21)Numarul depozituluia 2009 0114
(22)Data depozitului2009.11.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(54)Titlul inventiei Sigiliu indicator pentru dispozitive metrologice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); G02B 6/02 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01); E05B 41/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.11.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200114