For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.12.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C1) 03.12.2014 Valabil pana la 30.06.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4044
(21)Numarul depozituluia 2009 0130
(22)Data depozitului2009.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLODOI Elena, MD; USATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; MOLDOVEANU Taisia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/86 (2006.01); C12N 5/00 (2006.01); C07C 53/10 (2006.01); C07C 229/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.03
 Data decăderii din drepturi2014.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200130