For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4046
(21)Numarul depozituluia 2009 0139
(22)Data depozitului2009.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIOIŞER Anatolii, MD; BADINTER Efim, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de confecţionare a nanostructurii filiforme
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 1/00 (2006.01); H01B 1/02 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/012 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200139