For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C2) 23.12.2020 Valabil pana la 31.07.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4046
(21)Numarul depozituluia 2009 0139
(22)Data depozitului2009.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIOIŞER Anatolii, MD; BADINTER Efim, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de confecţionare a nanostructurii filiforme
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 1/00 (2006.01); H01B 1/02 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/012 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.12.23
 Data decăderii din drepturi2020.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200139