For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.01.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.01.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2011 Eliberarea brevetului (C1) 16.01.2015 Valabil pana la 31.07.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4062
(21)Numarul depozituluia 2010 0004
(22)Data depozitului2010.01.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.01.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞARGAROVSCHI Viorica, MD; SUCMAN Natalia, MD; IUDIN Tatiana, MD; DUCA Daniela, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; MACAEV Fliur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2011
B1, BOPI 08/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 31/02 (2006.01); C07D 213/00 (2006.01); C07D 213/16 (2006.01); C07D 233/00 (2006.01); C07D 233/54 (2006.01); C07D 233/61 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.08.31
(47)Data eliberării brevetului2011.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.01.16
 Data decăderii din drepturi2015.01.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200004