For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.01.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C2) 18.01.2015 Valabil pana la 31.07.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4043
(21)Numarul depozituluia 2010 0006
(22)Data depozitului2010.01.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.01.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GRAUR Vasile, MD; BATÎR Ludmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; ELENCIUC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAcetato-N-[2-(2-hidroxietilamino)-etil]-salicilidenimino(1-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/02 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.01.18
 Data decăderii din drepturi2015.01.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200006