For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4043
(21)Numarul depozituluia 2010 0006
(22)Data depozitului2010.01.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.01.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GRAUR Vasile, MD; BATÎR Ludmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; ELENCIUC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Acetato-N-[2-(2-hidroxietilamino)-etil]-salicilidenimino(1-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/02 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.01.18
 Data decăderii din drepturi2015.01.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200006