For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.01.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2011 Publicarea cererii (A2) 31.10.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2012 Eliberarea brevetului (C1) 19.01.2014 Valabil pana la 31.07.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4135
(21)Numarul depozituluia 2010 0009
(22)Data depozitului2010.01.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.01.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de aplicare a marcajelor de identificare pe obiecte
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2012
B1, BOPI 10/2011
A2, BOPI 09/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); B05D 1/02 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, SĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.19
 Data decăderii din drepturi2014.01.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200009