For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.01.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.03.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2011 Publicarea cererii (A2) 31.10.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2012 Eliberarea brevetului (C1) 19.01.2014 Valabil până la 31.07.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.05.2022 19.01.2030 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4135
(21)Numarul depozituluia 2010 0009
(22)Data depozitului2010.01.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.01.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de aplicare a marcajelor de identificare pe obiecte
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); B05D 1/02 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, SĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.19
 Data decăderii din drepturi2014.01.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200009