For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.02.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2011 Eliberarea brevetului (C1) 08.02.2015 Valabil până la 31.08.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4069
(21)Numarul depozituluia 2010 0015
(22)Data depozitului2010.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.02.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GRAUR Vasile, MD; GÎNJU Dumitru, RO; BATÎR Ludmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Bromo- { 3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-dihidroxi } (1-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platentis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07C 251/24 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/565 (2006.01); C07C 215/10 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01N 59/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.09.30
(47)Data eliberării brevetului2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.02.08
 Data decăderii din drepturi2015.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200015