For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4069
(21)Numarul depozituluia 2010 0015
(22)Data depozitului2010.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.02.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GRAUR Vasile, MD; GÎNJU Dumitru, RO; BATÎR Ludmila, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Bromo- { 3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-dihidroxi } (1-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platentis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07C 251/24 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/565 (2006.01); C07C 215/10 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01N 59/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.09.30
(47)Data eliberării brevetului2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.02.08
 Data decăderii din drepturi2015.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200015