For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.02.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.03.2010 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2011 Eliberarea brevetului (C1) 18.02.2016 Valabil până la 31.08.2017 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4059
(21)Numarul depozituluia 2010 0025
(22)Data depozitului2010.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.02.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de micromicete Penicillium funiculosum - sursă de catalază
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/08 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.07.31
(47)Data eliberării brevetului2011.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.18
 Data decăderii din drepturi2016.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200025