For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4164
(21)Numarul depozituluia 2010 0037
(22)Data depozitului2010.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.07.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de formare a deprinderilor de efectuare a exerciţiilor fizice la gimnastica de dimineaţă şi pe parcursul zilei la copii şi sistem pentru realizarea metodei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A63B 71/06 (2006.01); A63F 9/24 (2006.01); G06F 17/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.04.30
(47)Data eliberării brevetului2012.11.30
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.03.04
 Data decăderii din drepturi2017.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200037