For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4154
(21)Numarul depozituluia 2010 0043
(22)Data depozitului2010.03.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de determinare a amplasamentului paraşutelor decuplate
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B64D 17/00 (2006.01); B64D 25/20 (2006.01); G01S 1/02 (2006.01); G01S 1/04 (2006.01); G01S 19/01 (2010.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.03.31
(47)Data eliberării brevetului2012.10.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.03.16
 Data decăderii din drepturi2017.03.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200043