For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4128
(21)Numarul depozituluia 2010 0044
(22)Data depozitului2010.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.07.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; COLPACOVICI Iulian, MD; DANILIUC Ion, MD; CLEIMENOV Vladimir, MD; COJOCARU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Divizor de înaltă tensiune
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 15/00 (2006.01); G01R 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.09.30
(47)Data eliberării brevetului2012.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, GULPA Alexei, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200044