For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4107
(21)Numarul depozituluia 2010 0045
(22)Data depozitului2010.03.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.04.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBARSUŢCHI Maxim, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARSUŢCHI Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBARSUŢCHI Maxim, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru tăierea materialelor de construcţie
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C03B 37/10 (2006.01); B28B 11/12 (2006.01); B28B 11/14 (2006.01); B28D 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.03.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200045