For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4071
(21)Numarul depozituluia 2010 0054
(22)Data depozitului2010.04.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.04.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de identificare a obiectului electroconductor şi instalaţie pentru aplicarea grilei de coordonate şi a numărului de identificare
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 9/06 (2006.01); B23H 1/02 (2006.01); B23H 1/04 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.10.31
(47)Data eliberării brevetului2011.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.04.21
 Data decăderii din drepturi2014.04.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200054