For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4099
(21)Numarul depozituluia 2010 0055
(22)Data depozitului2010.04.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.04.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori Vitalievici, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori Vitalievici, RU; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori Vitalievici, RU;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a marcajului de identificare a obiectului
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 5/00 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); G09F 3/02 (2006.01); G09F 3/06 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.02.28
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.04.21
 Data decăderii din drepturi2014.04.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200055