For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.04.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.04.2010 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2011 Eliberarea brevetului (C1) 21.04.2014 Valabil pana la 31.10.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4099
(21)Numarul depozituluia 2010 0055
(22)Data depozitului2010.04.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.04.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori Vitalievici, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori Vitalievici, RU; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; BOGOROŞ Alexandr Terentievici, UA; MELIHOV Igori Vitalievici, RU;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a marcajului de identificare a obiectului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 02/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 5/00 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); G09F 3/02 (2006.01); G09F 3/06 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.02.28
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.04.21
 Data decăderii din drepturi2014.04.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200055