For comments, suggestions

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2010 0056
(22)Data depozitului2010.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.C. TESLA RESEARCH ENERGY S.R.L., RO; S.C. MANECOS INTERNATIONAL S.R.L., MD; BUZEA Nicolai, RO; VACARI Liviu, ES; ADETU Ionel, RO; RUSU Mihail, MD; COTOROBAI Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIMION Virgil Spiridon, RO;
(54)Titlul inventiei Staţie de tratare şi epurare a apelor menajere şi de producere a energiei regenerabile
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2010 0036 2010.04.23
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/48 (2006.01); C02F 9/10 (2006.01); C02F 9/12 (2006.01); F03G 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, COLESNIC Inesa
 Data publicării hotărârii de respingere2013.07.31 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200056