For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.08.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2011 Eliberarea brevetului (C1) 01.06.2015 Valabil pana la 31.12.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4101
(21)Numarul depozituluia 2010 0071
(22)Data depozitului2010.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACARI Vasile, MD; RUDIC Valeriu, MD; PUTIN Victor, MD; MACARI Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a productivităţii  puilor broiler
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2011
B1, BOPI 03/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/66 (2006.01); A61K 36/02 (2006.01); A61P 3/02 (2006.01); A01K 67/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.01
 Data decăderii din drepturi2015.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200071