For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.11.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2012 Eliberarea brevetului (C1) 21.06.2015 Valabil pana la 31.12.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4129
(21)Numarul depozituluia 2010 0075
(22)Data depozitului2010.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; CLICHICI Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a suplimentului vitamino-proteic furajer
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/06 (2006.01); C12F 3/10 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); A23L 1/302 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07D 487/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.21
 Data decăderii din drepturi2015.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200075