For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4082
(21)Numarul depozituluia 2010 0091
(22)Data depozitului2010.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Doagă pentru utilizare la producerea produselor vinicole
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B27H 3/02 (2006.01); C12G 3/07 (2006.01); C12H 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.03
 Data decăderii din drepturi2014.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200091