For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.08.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 03.08.2014 Valabil pana la 29.02.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4082
(21)Numarul depozituluia 2010 0091
(22)Data depozitului2010.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Doagă pentru utilizare la producerea produselor vinicole
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B27H 3/02 (2006.01); C12G 3/07 (2006.01); C12H 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.03
 Data decăderii din drepturi2014.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200091